Geplaatst op

Hoe de twee beste scholen van Nederland op dezelfde manier hun elektriciteitsverbruik verlagen

De Rooi Pannen keuken

Keuzegids publiceert jaarlijks een kwaliteitsoverzicht van de MBO scholen in Nederland. In de lijst voor 2020 zijn het Hoornbeeck College en De Rooi Pannen gekozen als de beste en een na beste MBO school van Nederland.


Energiebesparing als speerpunt
De beide koplopers hebben energiebesparing hoog in het vaandel staan en doen alles wat het energieverbruik kan verlagen. Zowel het Hoorbeeck College als De Rooi Pannen zijn in hun besparingstocht uiteindelijk bij de KUBIE professional systemen uitgekomen. Deze systemen zorgen bij de scholen voor een enorme verlaging van het elektriciteitsverbruik, zonder enige concessie aan de kwaliteit.

Kubie pro 630


Aantoonbaar grote besparing
Hoofd Facilitaire dienst Menno Klok bij de Rooi Pannen legt uit: “Wij hebben in 2016 in Tilburg ons volledig elektriciteitsnetwerk uitgerust met KUBIE systemen. Nu drie jaar later hebben de resultaten uitgewezen dat wij sindsdien jaarlijks ruim 14% minder elektriciteit zijn gaan verbruiken. Een prachtig resultaat, daar wij toch diverse uitbreidingen in de keukens hebben doorgevoerd. Mede door de goede resultaten hebben wij vorig jaar ook in onze vestiging in Eindhoven KUBIE systemen laten plaatsen”


Werking
KUBIE™ professional solutions is een combinatie van een aantal aanpassingen binnen het bestaande elektriciteitsnetwerk van een vestiging. Om de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk (Power Quality) te verbeteren, wordt onder andere de Cosinus phi en de netspanning geoptimaliseerd en de harmonische stromen, die ontstaan door elektronische apparatuur, gefilterd . Doordat deze verbeteringen door de KUBIE systemen elkaar versterken, worden er besparingen tot wel 20% op het volledig elektriciteitsverbruik gerealiseerd.


Korte terugverdientijd
Duurzaamheid is bij de twee beste van Nederland een topprioriteit maar dit moet wel in balans blijven met de daaraan gekoppelde kosten. Voor beide scholen is de investering in KUBIE systemen uiterst rendabel. Met de gerealiseerde besparingen is de investering in een zeer korte periode, van slechts enkele jaren, terugverdiend.
De zeer lange levensduur zorgt er zelfs voor dat de investering zichzelf meerdere malen terugverdient. De energiebesparing door de KUBIE systemen is blijvend en zorgeloos.


Te hoge spanning door teruglevering zonnepanelen
Met de installatie van een KUBIE™ systeem wordt ook een snel groeiend probleem binnen het openbare elektriciteitsnetwerk opgelost. Door de snelle groei van het aantal zonnepanelen en daardoor de toenemende teruglevering van elektriciteit, stijgt de netspanning snel. Deze teruglevering leidt ook tot capaciteitsproblemen bij de netbeheerders. Slechts door een hogere spanning kunnen zij de capaciteit van het netwerk enigszins oprekken.

De hogere spanning leidt wel tot problemen met de omvormers van de zonnepanelen, die beveiligd zijn op een maximale spanning van 250V. Door de hoge spanning slaan de omvormers regelmatig uit en leveren dus minder op. Ook kan een te hoge spanning leiden tot defecten in elektrische apparatuur.

KUBIE™ systemen zorgen voor een optimale spanning binnen het eigen netwerk, zodat de problemen volledig verdwenen zijn. Zonnepanelen renderen beter en apparatuur is heeft geen last meer van een te hoge netspanning .


Over KUBIE
De KUBIE energiebesparende systemen zijn beschikbaar voor ieder gebouw. Van een kleine eengezinswoning tot zeer grote bedrijfspanden of productielocaties kan er gebruik worden gemaakt van de besparingstechniek van de KUBIE systemen.

De compacte producten uit home series van Kubie zijn probleemloos in iedere meterkast te installeren. Voor grote installaties bij bedrijven, scholen en instellingen zijn systemen beschikbaar tot 5.000 kVA.

KUBIE™ is een eigen ontwikkeling van Power Quality Europe B.V.


Informatie
Kijk voor meer informatie op www.kubie.nl

Geplaatst op 30 reacties

KUBIE IN URGENDA 54 PUNTENPLAN VOOR CO2 VERMINDERING

Urgenda Kubie logo4 1

54 MAATREGELEN VOOR 17 MTON CO2-REDUCTIE

Urgenda doet met het 54 puntenplan een handreiking aan het kabinet met 54 maatregelen voor 17 Mton besparing. In de laatste versie laten zij zien dat het nog mogelijk is om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020.Oplossingen voor extra CO2-reductie

De overheid moet in 2020 25% CO2 reduceren ten opzichte van 1990 om te voldoen aan de uitspraak van de Rechtbank en het Hof Den Haag in de Klimaatzaak.

De overheid stelt in februari 2018 op basis van cijfers van het PBL dat maatregelen genomen moeten worden om ongeveer 9 Megaton extra reductie van CO2-uitstoot te realiseren.

De overheid zegt dat het moeilijk is en daarom reikt Urgenda ze de hand met oplossingen. Urgenda vermoedt dat het gat wel eens groter dan 9 Megaton zou kunnen zijn. Dus voor de zekerheid leveren ze wat extra ideeën aan.De overheid heeft een paar opties:

air air pollution chimney clouds 459728
  1. Het sluiten van kolencentrales: grote stappen snel thuis. Als de drie nieuwe centrales en de Hemcentrale in Amsterdam worden gesloten en de helft van de verminderde elektriciteitsproductie wordt opgevangen met gascentrales (snel uit de mottenballen halen; het gas komt niet uit Groningen) en de helft met import, dan is in Nederland de netto reductie van CO2 12-13 Megaton.
  2. Vierenvijftig maatregelen die elk individueel minder CO2-reductie opleveren, maar samen wel genoeg. Veel stappen, elk met minder reductie per stap: het 40 puntenplan (inmiddels 54 puntenplan). Daar zitten veel maatregelen bij die ook zorgen voor draagvlak en helpen om de totale energietransitie te versnellen.
  3. Out-of-the-box ideeën. Er zijn ook nog rigoureuzere mogelijkheden. Ter inspiratie laat Urgenda er daar ook een paar van zien.

De keuze is aan het kabinet. Urgenda laat zien dat het kan, zelf op verschillende manieren. Niets doen of zeggen dat het niet kan, is geen optie.

Laten we de rechtsstaat niet op de helling zetten en rechterlijke uitspraken niet negeren. Dat is nu sinds 2015 gedaan, waardoor de eindsprint sneller moet dan noodzakelijk was in 2015, maar het kan nog steeds.

De samenleving staat klaar om aan de slag te gaan.
Nu het kabinet nog.


Maatregel 52 – Spanningsoptimalisatie


Mogelijke besparing door Kubie: 2,54 Mton

In Nederland ligt het spanningsniveau (230 Volt) hoger dan de optimale spanning voor apparaten: op 220 Volt verbruiken ze minder energie en gaan langer mee. Overal waar de netspanning gemiddeld hoger is dan 227V, kan spanning optimalisatie energie besparen. Onderzoek door het gerenommeerde TÜV heeft aangetoond dat de gemiddelde besparing in woningen 12,6% is, bij gebruik van de modernste apparaten. Oudere apparaten geven zelfs nog een hogere besparing die kan oplopen tot 19%.

Er zijn diverse apparaten in de omloop, waaronder Kubie, met uitvoeringen waarvan de ene meer geschikt is voor de industrie en de ander voor huishoudens. Maatregel 52 stelt voor dat het Kabinet z.s.m. inventariseert bij welke grote overheidsinstallaties – denk b.v. aan gemalen en waterzuiveringsbedrijven – spanning optimalisatie een zinvolle investering is.

Daarnaast kan het kabinet versnellen door voorlichting, door de apparaten toe te laten tot de lijst Erkende Maatregelen Energiebesparing en/of een grootschalig project met Kubie te starten samen met de netbeheerders.


Optimale netspanning

Nederland heeft een stabiel elektriciteitsnetwerk. Toch is de netspanning op steeds meer plaatsen hoger dan strikt noodzakelijk is, waardoor veel apparaten meer elektriciteit verbruiken dan nodig is.

Alle Europese apparaten kunnen functioneren op een netspanning tussen de 207 en 253 Volt. Maar net zoals een auto het meest energiezuinig en efficiënt rijdt met 80 km/uur in de vijfde versnelling, hebben ook veel apparaten een netspanning waarbij ze optimaal functioneren.

Wanneer de gemiddelde netspanning rondom of hoger ligt dan 227V is een netspanning optimalisatie een interessante investering. Vooral bij apparaten met een Ohmse belasting kan er door de spanning te verlagen, flink worden bespaard.

Alle bedrijven die grote luchtinstallaties of pompen hebben en niet veel met gelijkstroom werken, zouden er goed aan doen om bij een hoge gemiddelde netspanning optimalisatie te overwegen. Denk hierbij aan waterzuiveringsinstallaties, datacenters, supermarkten, zwembaden etc. Maar ook woningen kunnen flink op elektriciteit bezuinigen via bijvoorbeeld de installatie van Kubie.

american public power association XGAZzyLzn18 unsplash

In de toekomst zal ons elektriciteitsnet door een toename aan wind- en zonne-energie steeds vaker te maken krijgen met pieken en dalen. Apparaten zoals de Kubie verhelpen de hoge spanning in de buurt van zonnepanelen en voorkomen problemen met omvormers.

Kubie uitgelicht:

Kubie home series passen in de meterkast

Kubie voor woningen

De KUBIE home series, een Nederlands product, hangt inmiddels in ruim 1200 woningen en zorgt daar voor een besparing van gemiddeld 12,6%.

Kijk wat Kubie kost voor jouw huis

… en (groot)zakelijke verbruikers

Open Kubie pro 400
Kubie pro 400

Maar ook bij zakelijke verbruikers en instellingen, zoals bijvoorbeeld bij de vestigingen van scholengemeenschap “De Rooi Pannen”. In de vestiging Tilburg wordt via KUBIE professional systemen van Power Quality Europe het elektriciteitsverbruik van bijna 3 miljoen kWh met bijna 15% gereduceerd, waarmee flink wordt bespaart op de energierekening en op de CO2 uitstoot.


Kubie kan de jaarlijkse CO2 uitstoot met 2,54 Mton reduceren

Kubie kan flink opschalen en binnen vijf jaar bij de Nederlandse huishoudens de spanning optimaliseren. De netbeheerders zouden hier een rol in kunnen spelen.

Dit zou binnen vijf jaar leiden tot een vermindering van de CO2 uitstoot van 2,54 Mton.


Maatregel 52 stelt het kabinet voor dat:

Rapport
  • Het kabinet zal laten inventariseren hoeveel energiebesparing een spanningsoptimalisatie bij alle Nederlandse waterzuiveringsbedrijven oplevert en deze z.s.m. installeert waar zinvol.
  • Het kabinet zo snel mogelijk onderzoekt welke spanningsoptimalisators in aanmerking komen voor de lijst Erkende Maatregelen Energiebesparing.
  • Het kabinet de gemeenten en provincies z.s.m. informeert over de mogelijke energiebesparing door spanning optimalisatie bij bijvoorbeeld eigen kantoren, datacenters, ziekenhuizen, zwembaden etc.
  • Het kabinet inventariseert of een grootschalig project met Kubie in 2020 5% van huishoudens met hoge spanning kan helpen aan spanningsoptimalisatie.

    Via deze samenwerking krijgt de consument een Kubie geïnstalleerd en betaalt deze ongemerkt terug in 10 termijnen via energierekening waarna de energierekening met 10% omlaag gaat.

   

Bronnen:

54 Puntenplan Urgenda

[i] https://www.netbeheernederland.nl/spanningskwaliteit/verdieping

[iv] https://www.kubie.nl/


Geplaatst op

Energiebesparing door spanning te verlagen

Door Daniël van Capelleveen – www.bouwwereld.nl

Kubie is een nieuw product, dat op een eenvoudige wijze energie bespaart door de spanning in een woning te verlagen. Afhankelijk van de situatie is de energiebesparing 8 tot 15%. Bijkomend voordeel is dat de apparaten een langere levensduur hebben. Het product is momenteel te zien op de Renovatiebeurs, die van 23 tot en met 25 mei in Den Bosch gehouden wordt.

Kubie verlaagt de spanning in huis, en daarmee ook de hoeveelheid stroom. Hierdoor wordt het elektriciteitsverbruik en de jaarlijkse energierekening lager. De mogelijke besparing in een huishouden varieert van 8 tot 15%. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van het voltage dat geleverd wordt in de meterkast (hoger voltage betekent meer potentiële besparing) en de apparatuur dat in huis gebruikt wordt. Het voordeel wordt voornamelijk gehaald uit het verbruik van apparaten zoals wasmachines, drogers, koelkasten en vaatwassers. Op lampen, apparaten met transformators (laptops, telefoons etc.), maar ook warmtepompen, wordt minder energie bespaard.

Langere levensduur apparaten
Naast de lagere energierekening is een ander voordeel van de verlaagde spanning dat de apparatuur en verlichting een langere levensduur krijgen. Bij een hogere spanning neemt namelijk de stroom toe, waardoor er meer warmte vrijkomt. Dit verkort de levensduur van de apparaten. Een lagere stroom is dus voordeliger voor de levensduur. En aangezien al het apparatuur in Europa geschikt moet zijn voor 230 volt, +/- 10%, kan apparatuur bij een verlaagde spanning van zelfs 207 volt nog steeds goed functioneren.

In de meterkast
De Kubie kan eenvoudig in de meterkast aangesloten worden, tussen de hoofdmeter en voor de groepenverdeling in. Het apparaat behoeft geen onderhoud en heeft volgens de producent een levensduur van 30 jaar. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar, afhankelijk van de elektriciteitsaansluiting in de meterkast. Het systeem is ook geschikt voor zakelijke grootverbruikers.

Meer informatie is te vinden op de website www.kubie.nl.

Past in de meterkast
Kubie home series