We vinden het inmiddels heel normaal: 230 Volt uit het stopcontact. Natuurlijk weet bijna iedereen dat dit ooit anders was en zijn we ons ervan bewust dat de spanning in de afgelopen 20 jaar flink is gestegen. Maar wat is het gevolg van die verhoogde spanning en is het in de praktijk ook nog wel 230 Volt?

Om de besparing met Kubie uit te leggen kijken we naar de volgende punten:

Waarom hebben we eigenlijk een hogere spanning?

Des te langer een kabel is, hoe hoger het totale spanningsverlies. Wanneer energieleveranciers de afgesproken spanning moeten leveren aan woningen die aan het einde van een elektrisch netwerk staan, moet de spanning aan het begin van dat netwerk dus altijd hoger zijn. In de praktijk is de spanning vaak hoger dan je verwacht: 235 Volt met uitschieters tot zelfs boven 245 Volt.

Door de hogere spanning is het vermogen van veel apparaten, met name die met een Ohmse belasting, omhoog gegaan. Voor de werking is dit vaak geen probleem, maar de keerzijde is dat het verbruik (vermogen) van dezelfde apparatuur omhoog is gegaan. Dit is uiteraard niet gratis en wordt betaald door de eindgebruiker.

Een hoge spanning heeft als voordeel voor de netbeheerder dat de transportkosten lager zijn. Voor de energieleveranciers heeft een hogere spanning het voordeel dat een aantal apparaten meer verbruiken dan nodig is, waardoor er dus meer kWh wordt verbruikt, wat dan ook weer resulteert in extra belastinginkomsten voor de overheid.

Als de spanning alleen in de woning wordt verlaagd en buiten de woning hoog blijft, dan is er voor iedereen een voordeel:

  • De netbeheerder heeft lagere transportkosten
  • Door de hoge spanning is er een grotere netcapaciteit
  • Ook de laatste aansluitingen op een kabel hebben nog voldoende spanning
  • Bewoners gaan door een lagere spanning in de woning minder verbruiken

Europese netnorm

Alle apparatuur dat op de Europese markten verkrijgbaar is, moet kunnen werken binnen de door de EU gestelde marges van +/–10% t.o.v. de netnorm van 230 Volt.
Dit betekent dat een wasmachine moet kunnen functioneren tussen +/-207 Volt en +/-253Volt.
Fabrikanten houden bij de ontwikkeling van een apparaat dus rekening met de uiterste spanningsverschillen in Europa, en dat is maar goed ook.
Echter zorgt een hogere spanning dus voor een hoger vermogen op bepaalde apparaten, terwijl deze ook goed functioneren ook op een lagere spanning.

woonhuis2

Het is dus eigenlijk heel logisch om spanning te verlagen, zodat er minder totaalvermogen wordt verbruikt. Dit is de financiële winst die te behalen is, je betaalt namelijk het afgenomen vermogen x tijd (kWh).

Plaatsing

Kubie is een systeem dat in woningen in de meterkast na de meter en de hoofdschakelaar wordt geïnstalleerd. Bij bedrijven wordt het systeem in de HVK geïnstalleerd na de hoofdmeter en indien aanwezig na de hoofdschakelaar.
Op deze wijze zorgt het voor een verlaagde spanning in het volledige eigen netwerk. Hierdoor is het totaal afgenomen vermogen dus ook lager.

De verlaging van de spanning heeft geen invloed op de stroom (Ampère).
De plaatsing dient door een erkend installateur te worden gedaan. Tijdens de installatie kan er gekozen worden voor verschillende spanningsniveaus, waarbij een lagere spanning een hogere besparing oplevert.

Afhankelijk van het nieuwe spanningsniveau en de complete situatie, wordt er tussen 10 en 20% op het totaalverbruik bespaard!

Wet van Ohm

De belangrijkste wet in de elektrotechniek is de wet van Ohm. Deze wet legt een relatie tussen de spanning (Volt), de weerstand (Ohm) en de stroomsterkte (Ampère).
De wet van Ohm kan voor het maken van berekeningen in een aantal verschillende vormen worden uitgeschreven.

Berekening

Niet op alle apparatuur levert een lagere spanning een besparing. Als er sprake is van het opwarmen tot een bepaalde temperatuur, waarna het apparaat uitslaat, wordt er bij een lagere spanning niet bespaard. Het vermogen van het apparaat gaat wel omlaag maar het apparaat heeft meer tijd nodig om de temperatuur te bereiken. Dit geldt bijvoorbeeld bij een waterkoker, die het water tot 100 graden opwarmt en dan afslaat. Terwijl er bijvoorbeeld op het koken van een pan aardappelen, die 15 minuten staat door te koken, weer wel wordt bespaard. Want het water blijft ook met een iets lager vermogen gewoon 100 graden en blijft dus koken. Hetzelfde geldt voor de meeste grote apparaten in huis, zoals wasmachine, vaatwasser, droger, stofzuiger, strijkijzer e.d.

Bij computers of gelijksoortige elektronica, waar gewerkt wordt met een omvormer of transformator is het voordeel van de lagere spanning minimaal. En ook bij het opladen van accu’s van bijvoorbeeld de fiets of auto kan er helaas niet worden bespaard, omdat we hier praten over energieoverdracht en niet van energieverbruik. Een lagere spanning heeft hier simpelweg geen effect, maar alle apparatuur werkt wel als normaal.

Met behulp van het volgende voorbeeld, waar de wet van Ohm wordt toegepast, kan grofweg worden berekend hoe hoog de maximale besparing is op een apparaat met ohmse belasting. Uiteraard zijn er meerdere factoren die het uiteindelijke vermogen van een apparaat bepalen, maar dit rekenvoorbeeld geeft een goed beeld van de mogelijkheden.

Voorbeeld berekening

Formule cirkel

Op ieder apparaat zit een plaatje/sticker waarop een vermogen staat. In dit voorbeeld is dit 2000 Watt (bij 230 Volt)

Bij een standaard spanning van 230V zonder Kubie:
P = 2000 Watt
U = 230 Volt
R = 26,45 Ω (Ohm) (R=U2/P)
Kosten na 1 uur :
2,0 kWh * €0,25 = € 0,50


Bij een hogere spanning van bijvoorbeeld
240 Volt:
U = 240 Volt
R = 26,45 Ω
P = 2177 Watt (P=U2/R)
Kosten na 1 uur :
2,177 kWh * €0,25 = € 0,544


Bij gebruik van een Kubie met een spanning van 216 Volt:
U = 216 Volt
R = 26,45 Ω
P = 1764 Watt (P=U2/R)
Kosten na 1 uur :
1,764 kWh * €0,25 = € 0,44


Conclusie:
Op dit specifieke apparaat bespaar je ongeveer 6 cent per uur (11,8%) wanneer de spanning wordt verlaagd van 230V naar 216 Volt.
Heb je een hogere spanning in je huis dan is de besparing zelfs nog hoger. Zo is de besparing bij een Kubie met een spanning van 219V ten opzichte van 240V zelfs ruim 9 cent per uur (16,64%).
Bereken met de besparingscalculator wat de besparing kan zijn in jouw situatie.

BESPARINGSCALCULATOR

Besparingscalculator button